Zimna wojna

Mianem zimnej wojny zwykło się nazywać stan napięcia oraz rywalizacji na podłoży politycznym i ideologicznym, który miał miejsce pomiędzy ZSRR, a państwami kapitalistycznymi na czele z USA. Zimnej wojnie towarzyszył …

Wyprawy krzyżowe

Wyprawy krzyżowe to ogólna nazwa stosowana do określenia wszystkich krucjat, które prowadzone były od jedenastego do trzynastego wieku w celu odbicia, a następnie ochrony przed najeźdźcami miejsc ściśle związanych z …

Wojna stuletnia

Termin wojny stuletniej odnosić będzie się do serii ciągnących się za sobą zbrojnych konfliktów, które z małymi przerwami trwały przez czternasty oraz piętnasty wiek i toczone były pomiędzy Anglią i …

Wojna

Wojna jest inaczej mówiąc zorganizowanym konfliktem zbrojnym, który może mieć miejsce pomiędzy poszczególnymi państwa, narodami, czy też grupami przedstawiającymi daną etniczność. Wojna to zjawisko o podłożu społecznym oraz politycznym i …

II Wojna Światowa

Druga wojna światowa obecnie uważana jest za największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, którego rozpoczęcie to pamiętna data pierwszego września roku 1939, który nieprzerwanie trwał aż do drugiego września roku …

I Wojna Światowa

Pierwsza wojna światowa jest dobrze znanym wszystkim konfliktem zbrojnym, który rozpoczął się w lipcu roku 1914 i zakończył dnia jedenastego listopada 1918, który jest zresztą szczególnym dla naszego kraju, gdyż …

Wojna secesyjna

Nazwa ta stosowana jest do określenia jeden z wojen domowych, która miała miejsce w latach od 61 do 65 w wieku dziewiętnastym na terenie USA, pomiędzy stanami, które wchodził w …

Stany Zjednoczone Ameryki

Pełna nazwa tego jednego z większych światowych mocarstw to Stany Zjednoczone Ameryki, często znane także pod angielskim skrótem USA. Ameryka jest państwem leżącym w Ameryce północnej, razem z graniczącą kanadą …

Rewolucja amerykańska

Termin rewolucji amerykańskiej będzie bezpośrednio powiązany z wydarzeniami oraz aspektami ideowymi. Ich ostateczny rezultat to oddzielenie się od korony brytyjskiej trzynastu kolonii oraz przekształcenie ich w nowy twór państwowy, czyli …

Konstytucja USA

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została uchwalona we wrześniu roku 1787 i ratyfikowana przez kolejne konwencje w każdym z trzynastu stanów gdzie miała obowiązywać. Moment jej wejścia w życie to początek …