Mały Książe

Mały Książę

Mały Książę – Jedyna taka nowela w historii światowej literatury, która w taki sposób poruszyła serca czytelników. Jej sukcesu dowodzi ilość sprzedanych egzemplarzy, mianowicie 140 milionów, oraz ilość tłumaczeń szacowana …

Dmitrij Mendelejew

Dmitrij Mendelejew

Dmitrij Mendelejew – Przede wszystkim chemik, który wszystkie znane za jego życia pierwiastki zestawił w tabelę, szeregując je według mas atomowych, zostając w ten sposób twórcą pierwotnej formy układu okresowego. …

Jerzy Urban

Jerzy Urban

Jerzy Urban – przeszło osiemdziesiąt lat na karku i dziesiątki milionów złotych na koncie. Ale przez większość życia, znienawidzony przez wielu Urban, śmiało mógł być przykładem jak pieniędzy nie robić, …

Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko – Na rok przed śmiercią Kościuszki John Keats, jeden z naj­większych poetów języka angielskiego, poświęcił mu wiersz. Gdy go dziś czytamy, razi nieco zbitkami emfatycznych superlatywów ujętych w …

Pablo Picasso

Pablo Picasso

Pablo Picasso – wszechstronny dorobek artysty wywarł wpływ na nowoczesną sztukę.

„Czerpię to, co dobre, dobre dla mnie, wszędzie tam, gdzie je znajduję” – wyznał Pablo Picasso (1881-1973), gdy daremnie …

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie – Jej odkrycia dały początek epoce atomu. Entuzjazm i rządza wiedzy z jakimi Maria Curie, z domu Skłodowska (1867-1934) studiowała chemię i fizykę, nie opuszczały jej też w …

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

U szczytu sławy cesarze i królowie czcili Ludwiga van Beethovena (1770-1827), jako największego z wielkich. Beethoven stworzył coś więcej niż tylko nowy styl w muzyce. Jego dzieło jest wprowadzeniem ludzkiego …

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte – Był dzieckiem rewolucji francuskiej, ale też właśnie on poskromił wrzenie społeczne i przekształcił je w zdobycze. Napoleon I Bonaparte (1769-1821), Cesarz Francuzów. Nazwano go „robespierre na koniu”. …

Krzysztof Kolumb

Krzysztof Kolumb

Krzysztof Kolumb (1451-1506) – zwany przez hiszpańskich mocodawców Cristobal Colon, musiał być twardym, zawziętym, niezwykle wytrwałym człowiekiem. Przez wiele lat próbował niestrudzenie zainteresować kogoś planem odbycia morskiej podróży do Indii. …

Jezus

Jezus

Jezus z Nazaretu, centralna postać wiary chrześcijańskiej, narodził się u początku naszej ery w Betlejem i został ukrzyżowany w Jerozolimie między 30, a 33 rokiem. „Chrystus” to przydomek nadany …