Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe

Przyczyny powstania listopadowego dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne, ale zasadniczym czynnikiem był ład ustalony przez Święte Przymierze w 1915 roku, w tym teoria postanowień zawartych na kongresie wiedeńskim i …

Powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe

Geneza powstania styczniowego sięga korzeniami przynajmniej do powstania listopadowego, a już na pewno do jego skutków, mianowicie do zmasowanej rusyfikacji ziem Królestwa. Przedmiotem zmasowanej represji była oświata i kultura, nie …

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja 1791 – Zasadniczą intencją twórców ustawy Rządowej z 1791 roku było zlikwidowanie trwającego od XVI wieku konfliktu pomiędzy „majestatem i wolnością”, królem i Rzecząpospolitą. W wyniku znanego …

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie – Trwające 63 dni polskie wystąpienie zbrojne przeciwko niemieckiemu okupantowi w Warszawie. Była to rozpoczęta 1 sierpnia 1944 roku akcja oswobadzania Warszawy zorganizowana przez Armie Krajową, akcja zbrojna …