Zimna wojna

Mianem zimnej wojny zwykło się nazywać stan napięcia oraz rywalizacji na podłoży politycznym i ideologicznym, który miał miejsce pomiędzy ZSRR, a państwami kapitalistycznymi na czele z USA. Zimnej wojnie towarzyszył …

Wyprawy krzyżowe

Wyprawy krzyżowe to ogólna nazwa stosowana do określenia wszystkich krucjat, które prowadzone były od jedenastego do trzynastego wieku w celu odbicia, a następnie ochrony przed najeźdźcami miejsc ściśle związanych z …

Wojna stuletnia

Termin wojny stuletniej odnosić będzie się do serii ciągnących się za sobą zbrojnych konfliktów, które z małymi przerwami trwały przez czternasty oraz piętnasty wiek i toczone były pomiędzy Anglią i …

Wojna

Wojna jest inaczej mówiąc zorganizowanym konfliktem zbrojnym, który może mieć miejsce pomiędzy poszczególnymi państwa, narodami, czy też grupami przedstawiającymi daną etniczność. Wojna to zjawisko o podłożu społecznym oraz politycznym i …

II Wojna Światowa

Druga wojna światowa obecnie uważana jest za największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, którego rozpoczęcie to pamiętna data pierwszego września roku 1939, który nieprzerwanie trwał aż do drugiego września roku …

I Wojna Światowa

Pierwsza wojna światowa jest dobrze znanym wszystkim konfliktem zbrojnym, który rozpoczął się w lipcu roku 1914 i zakończył dnia jedenastego listopada 1918, który jest zresztą szczególnym dla naszego kraju, gdyż …