Wojna secesyjna

Nazwa ta stosowana jest do określenia jeden z wojen domowych, która miała miejsce w latach od 61 do 65 w wieku dziewiętnastym na terenie USA, pomiędzy stanami, które wchodził w …

Stany Zjednoczone Ameryki

Pełna nazwa tego jednego z większych światowych mocarstw to Stany Zjednoczone Ameryki, często znane także pod angielskim skrótem USA. Ameryka jest państwem leżącym w Ameryce północnej, razem z graniczącą kanadą …

Rewolucja amerykańska

Termin rewolucji amerykańskiej będzie bezpośrednio powiązany z wydarzeniami oraz aspektami ideowymi. Ich ostateczny rezultat to oddzielenie się od korony brytyjskiej trzynastu kolonii oraz przekształcenie ich w nowy twór państwowy, czyli …

Konstytucja USA

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została uchwalona we wrześniu roku 1787 i ratyfikowana przez kolejne konwencje w każdym z trzynastu stanów gdzie miała obowiązywać. Moment jej wejścia w życie to początek …

Indianie

Indianie będą jednymi z najbardziej zróżnicowanych i najliczniejszych grup ludności tubylczej, czy też rdzennej, która zamieszkuje obecnie oba z kontynentów amerykańskich. Obejmuje między innymi setki ludów i plemion posiadających swój …

Historia USA

Historie terenów dzisiejszego USA przeważnie dzieli się na dwie grupy, na okres prekolumbijski, czyli przed przybyciem osadników na nowe ziemie oraz okres po tym właśnie już przebyciu. Zanim Ameryka północna …