Wybory w 2005

W 2005 upływała już II i ostatnia kadencja prezydencka Aleksandra kwaśniewskiego.
Chęć startu w wyborach zgłosiło az 26 kandydatów lecz 10 nie zdołało zebrać wymaganych 100.000 podpisów i zrezygnowało z …

Wybory w 2000

W 2000 r. upływała Kadencja Aleksandra Kwaśniewskiego. Zarzadzeniem marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego termin 3 powszechnych i wolnych wyborów prezydenckich wyznaczono na 8 X 2000 r. Zarejestrowało się 13 kandydatów jednakże …

Wybory w 1995

Kadencja Lecha Wałesy po 5-letniej prezydenturze kończyła się w 1995 r. Marszałek Sejmu Józef Zych wybory zarządził w na 5 XI 1995 r.
Podobnie jak 5 lat wczesniej zapowiadała się …

Wybory w 1990

Urzedujący od 1989 r. Prezydent RP gen. Wojciech Jaruzelski wyraził zgodę na skócenie swej kadencji prezydenckiej i wole rezygnacji ze stanowiska Prezydenta RP. Wobec tego Marszwłek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz rozpisał …

Prezydenci Polski

Warto zapoznać się z historią urzędu Prezydenta RP oraz wyborów prezydenckich w Polsce.
Po odzyskaniu w 1918 r. niepodlełości Polska przyjęła ustrój republikański. Pierwszym Prezydentem RP został wybrany w grudniu …