Tematy malarskie

Współcześnie wyróżnić można naprawdę wiele rodzajów tematyki malarskiej. Praktycznie jeśli ktoś zacznie malować coś zupełnie innego, niż było tworzone do tej pory, to już tworzy się nowa tematyka. Najpopularniejszymi jak …

Techniki malarskie

Współcześnie wyróżnia się wiele technik malarskich. Różnią się one między sobą przede wszystkim rodzajem stosowanych pędzli, rodzajów farb bądź innych materiałów, które wykorzystywane są do nakładania poszczególnych warstw. Różnice również …

Style malarskie

W całej historii malarstwa wyróżnia się wiele jego stylów. Określa się tym mianem różnice między poszczególnymi sposobami malowania, a więc nakładania pędzla, ciągnięcia kreski, odpowiednich farb, tematów itp. Wielokrotnie style …

Ogólnie o malarstwie

Jest to jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Często wymieniana obok rzeźby i grafiki. Głównym zadaniem jest wykorzystanie środków plastycznych, głównie plam i linii barwnych, do umieszczenia ich na płótnie lub …

Główne postacie malarstwa

Przez wszystkie wieki, od początku istnienia rodzaju ludzkiego, tworzone były wielkie dzieła malarskie. Z początku na ścianach skalnych, proste, z profilu, w różnych poziomach, kolorowe. Z czasem zaczęły powstawać dzieła …

Epoki malarskie

Epoki istnieją w praktycznie każdym aspekcie ludzkiego życia. Należy je zawsze wymienić omawiając malarstwo, rzeźbę, muzykę, literaturę, ale nawet ciągle zmieniające się warunki życia człowieka. Między innymi w malarstwie znaleźć …