Symbole PRLu

Polska Republika Ludowa była krajem, w którym ludziom z pewnością nie żyło się lekko. W momencie kiedy ktoś chciał żyć na godnym poziomie i powyżej szarej, komunistycznej przeciętności, to albo …

Stan wojenny

Stan wojenny wprowadzony został w Polsce dokładnie trzynastego grudnia roku 1981 obejmując swoim zasięgiem dokładnie całe terytorium rzeczpospolitej ludowej na mocy uchwał Rady Państwa, które podejmowane były na zlecenie organu …

PZPR

Polska Zjednoczona Partia Komunistyczna uformowała się w kilka lat po wojnie, co było skutkiem połączenia się dwóch dużych partii lewicowych, a mianowicie PPR-u oraz PPS-u. PZPR określany jest mianem partii …

Historia PRL

Jeśli chcielibyśmy znaleźć podwaliny oraz genezę polski ludowej sięgnąć musimy do koncepcji państw socjalistycznych, która ma swoje podłoże w programie SDKPiL. Jej kontynuacją był udział polaków w wojnie polsko-bolszewickiej po …

PRL

Ustrój socjalistyczny i komunistyczny w Polsce obecny jest bezpośrednio od roku 1945, sama nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli w skrócie PRL, wprowadzona została w roku 1952 i obowiązywała aż do …

Edward Gierek

Edward Gierek był polskim politykiem i działaczem komunistycznym, który w latach pomiędzy 1970-1980, zwanych dekadą gierkowską, był pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co w tamtym czasie wiązało się ze …

Upadek komunizmu

Burzliwe w Polskiej polityce lata 80 w końcowej fazie doprowadziły do rozmów komunistycznej władzy z opozycją, reprezentowaną przez działaczy Solidarności, Komitetu Obrony Robotnika, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Mimo, …

Tworzenie socjalizmu

Po II wojnie światowej w Polsce najważniejszą polityczną frakcją stali się komuniści i socjaliści wspierani przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i stojącego na jego czele Józefa Stalina.
Zadanie pomimo braku …

Rządy Gomułki

Czerwiec roku 1956 roku przyniósł powojennej Polsce pierwszy poważny kryzys społeczny, wywołany przez strajkujących i manifestujących w Poznaniu robotników. Spowodowało to powołanie na I sekretarze Komitetu Centralnego PZRP Władysława Gomułki. …

Lata 80

Od roku 1980 w Polsce zaczęło dziać się naprawdę dużo. Coraz większe rzesze zwolenników zjednywał sobie Lech Wałęsa i jego niezależny związek zawodowy. W obliczu tego nowy pierwszy sekretarz KC …