Starożytna Grecja

Powstanie starożytnej Grecji datowane jest na dobre kilka tysięcy lat przed naszą erą, co rozpoczęło się od okresu kultury egejskiej oraz początków rolnictwa i osadnictwa. Późniejszy czas to podział ery …

Rewolucja przemysłowa

Mianem rewolucji przemysłowej określać będziemy przemiany o podłożu społecznym, ekonomicznym oraz polityczny, który początek miał miejsce na przełomie wieku osiemnastego oraz dziewiętnastego w Anglii i był powiązany z przejściem produkcji …

Rewolucja francuska

Rewolucja francuska jest okresem w francuskiej historii, w którym doszło do głębokich zmian o znaczeniu politycznym oraz społecznym i jednocześnie do obalenia rządzącej od dłuższego czasu dynastii Burbonów. Za jej …

Odkrycia geograficzne

Dokładniej mówiąc wielkie odkrycia geograficzne, czyli popularne określenie ludzkiej ekspansji na przełomie wieku piętnastego i szesnastego, gdzie do najważniejszych jej elementów zaliczymy opłynięcie przylądka dobrej nadziei, odkrycie ameryki, czy też …

Historia Europy

Historia europy będzie nam najlepiej znaną, gdyż właśnie z tych terenów pochodzić będzie najwięcej zapisów, przekazów oraz źródeł historycznych oraz szerokiej gamy pozostałości i form po starożytnych ludach, dawnych cywilizacjach …

Cesarstwo Bizantyjskie

Popularnie zwane będzie także Bizancjum – jest to termin, który stosowany jest od wieku dziewiętnastego do określenia cesarstwa rzymskiego ze stolicą w Konstantynopolu, które istniało przez całe średniowiecze, zresztą data …