Kartezjusz

Kartezjusz, a dokładnie Rene Descartes był jednym z ważniejszych francuskich naukowców w wieku siedemnastym – obecnie uważany jest za najwybitniejszego w całej europie w tym właśnie okresie. Oprócz zainteresowań matematyką …

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau jest jednym z ważniejszych szwajcarskich filozofów, a oprócz tego także pisarzy i pedagogów. Mylnie kojarzony jest z Francją, a to dlatego, że wszystkie swoje dzieła spisywał właśnie po …

Gottfried Leibniz

Gottfried Leibniz urodził się w połowie wieku siedemnastego w Lipsku, umiera natomiast pod koniec drugiej dekady wieku osiemnastego w Hanowerze. Oprócz tego, że był on znanym uczonym niemieckim, to znany …

Georg Hegel

Georg Hegel był jednym z ważniejszych niemieckich filozofów, który tworzył i działał na przełomie osiemnastego oraz dziewiętnastego wieku. Do jego najsłynniejszych dzieł zalicza się przede wszystkim te dotyczące klasycznego systemu …

Filozofowie nowożytni

Filozofia od tysięcy lat uważana była za jedną z ważniejszych nauk, która zajmowała się szukaniem odpowiedzi na najbardziej nurtujące ludzi pytania, związane z pochodzeniem ludzkości, celem życia każdego człowieka oraz …

Emmanuel Kant

Emmanuel Kant jest jednym z ważniejszych filozofów w historii Niemiec oraz całej europy. Oprócz tego, że zajmował się naukami filozoficznymi wykładał także logikę i metafizykę w królewsku, w mieście swojego …

Tales z Miletu

Tales z Miletu był greckim filozofem, którego uważa się obecnie za jednego z pierwszych antycznych myślicieli, który posiadał tak duży wpływ na późniejszy rozwój filozofii oraz nauk – nie na …

Platon

Platon, jak wskazuje większość źródeł historycznych, miał przyjść na świat około roku 427 przed naszą erą w Atenach i w tym samym mieście umrzeć w roku 347. Był on jednym …

Pitagoras

Postać pitagorasa jest chyba jedną z najbardziej znanych wśród wszystkich starożytnych myślicieli oraz filozofów. Pitagoras za swojego życia zajmował się także matematyką i mistyką, znany jest przede wszystkim z powodu …

Inni filozofowie

Czasy starożytne były okresem kiedy rozwijały się naprawdę potężne i zaawansowane cywilizacje, zarówno jeśli chodzi o aspekty społeczne, prawne, gospodarcze oraz te związane z edukacją oraz filozofią. Szczególnie osiągnięcia greków …