Społeczeństwo polskie

Pod koniec średniowiecza terytorium Polski obejmowało Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie. Podobnie jak w innych krajach Europy, w Polsce zaczęły się kształtować stany takie jak duchowieństwo, rycerze- szlachta, …

Schyłek średniowiecza

Schyłek średniowiecza jest czasem głębokiego kryzysu zarówno społecznego, religijnego i gospodarczego, jak i kryzysu średniowiecznych idei. Wybuchła epidemia dżumy i wojna stuletnia. Zginęły setki tysięcy ludzi. Każdy zaczął sobie zadawać …

Kryzys średniowiecza

Kryzys średniowiecza rozpoczął się na początku XIV wieku. Początkowo kryzys ograniczał się jedynie do sfery gospodarczej i spowodowany był fałszowaniem pieniędzy przez Filipa IV Pięknego. Jednakże później nastąpiło ochłodzenie klimatu. …

Imperium Osmanów

Imperium Osmanów zostało stworzone przez tureckiego emira Osmana I u schyłku XIII wieku. Nazywane jest też imperium otomańskim. Początkowo skierowane było głównie ku ekspansji terytorialnej, prowadziło zatem politykę podbojów. W …

Dynastia Jagiellonów

Dynastia Jagiellonów została zapoczątkowana przez Władysława Jagiełłę. Był on księciem litewskim. Zasiadł na tronie polskim po przyjęciu chrztu i poślubieniu Jadwigi, która była młodszą córką Ludwika Andegaweńskiego, w 1386 roku. …

Dorobek średniowiecza

Wielka wędrówka ludów u schyłku starożytności i na początku średniowiecza doprowadziła do zderzenia dwóch zupełnie odmiennych kultur, a mianowicie kultury antycznej, z pogańską. To właśnie ich zetknięcie spowodowało kształtowanie się …

Epoka średniowiecza

Wieki średni, czy też inaczej średniowiecze jest jednym z dłuższych okresów historycznych oraz kulturowych starego kontynentu, który rozpoczyna się od upadku imperium rzymskiego w piątym wieku naszej ery i trwa …