Sztuka renesansu

Sztuka renesansu to liczna nawiązania i kontynuacje artystów starożytnej Grecji i Rzymu. Zaczęto inspirować się mitologią i naturą. Tworzono również portrety, a jednymi z najsłynniejszych są Mona Lisa i Dama …

Ogólnie o renesansie

Renesans jest epoką, która przypada na XV i XVI wiek. Narodził się we Włoszech, a następnie rozprzestrzenił w całej Europie Zachodniej, także w Polsce. Pojęcie renesansu zostało stworzone dopiero w …

Polski renesans

Zwiastuny renesansu pojawiły się w Polsce już w II połowie XV wieku. Tworzyli wtedy między innymi Jan Ostroróg, a także wybitny polski kronikarz Jan Długosz. Jednakże za rozkwit renesansu uważa …

Literatura renesansu

Literaturę renesansu otwiera zbiór stu noweli Giovanniego Boccaccio zatytułowany Dekameron. Tematyka nowel Boccacciego jest świecka, związana z dworem i arystokracją, zatem daleka od średniowiecznej tematyki religijnej. Ponadto Boccaccio jako pierwszy …

Gatunki literackie renesansu

W renesansie powstał gatunek literacki z rodzaju liryki zwany fraszką. Stworzył go polski pisarz Jan Kochanowski, który napisał między innymi fraszkę Na Lipe oraz Na zdrowie. Wcześniej forma ta istniała …

Filozofia renesansu

Filozofia renesansu jest filozofią człowieka, zatem największa rolę pełniła tu antropologia. Zdecydowanie dominującym nurtem światopoglądowym epoki renesansu jest humanizm.
Humanizm nie opierał się tylko na tym, że człowiek stał się …

Renesans ogółem

Renesans, czy też inaczej odrodzenie jest jednym z okresów historycznych obejmujących europejską kulturę. Jego ramy czasowe to piętnasty oraz szesnasty wiek. Bardzo często nazywany jest momentem odrodzenia w sztuce i …

Reformacja

Reformacja jest jednym z ruchów religijnych oraz społecznych, który zapoczątkowany został przez wszystkim dobrze znaną z historii postać, a mianowicie Marcina Lutra, co miało miejsce w wieku szesnastym. Głównym celem …

Muzyka w renesansie

Renesans w muzyce był swojego rodzaju przełomem, podobnież jak w przypadku innych dziedzin życia, sztuki i kultury. W ujęciu muzyki jednak nie będziemy zauważali tak dużego zafascynowania antykiem i czerpania …

Malarstwo w renesansie

Renesansowe malarstwo jest dominującym w europie stylem na przełomie wieku piętnastego oraz szesnastego. Oficjalnie za miejsce jego powstania i rozwoju podawać będzie się tereny Włoch, które jednocześnie uważane są za …