Sztuka pozytywizmu

Sztuką pozytywizmu w pełni zawładnął impresjonizm. Impresjonizm był nurtem w malarstwie, który skupiał się przede wszystkim na ulotności chwili i nastroju. Treść obrazu traci znaczenie na rzecz sposobu, w jaki …

Ogólnie o pozytwizmie

Pojęcie pozytywizmu wiąże się niejako z panującą w Europie w XIX wieku filozofią pozytywną. Interesujące jest jednak to, że tylko w Polsce pozytywizm stanowił formację kulturową. Epoka ta przypada na …

Polski pozytywizm

Polski pozytywizm wiąże się z nowelistyką i powieściopisarstwem. Pisarze tworzący w pozytywizmie pisali przede wszystkim ku pokrzepieniu serc. Należy, bowiem pamiętać, że pozytywizm w Polsce przypada na okres pracy organicznej. …

Literatura pozytywizmu

W Europie, wyłączając oczywiście Polskę, literatura rozwijała się nie tyle, jako literatura pozytywizmu, lecz jak literatura po prostu XIX wieku. Biorcą pod uwagę pierwszą połowę wieku XIX należy wspomnieć o …

Gatunki literackie pozytywizmu

Ogólnie rzecz biorąc pozytywiści traktowali literaturę jako formę użytkową, dzięki której można przedstawić szeroką gamę stosunków społecznych. Na czele więc gatunków literackich pozytywizmu stał dramat obyczajowo- psychologiczny, zwany także dramatem …

Filozofia pozytywizmu

Jedną z istotnych cech filozofii pozytywizmu jest agnostycyzm. Filozofowie zaczęli interesować się przedmiotami rzeczywistymi, które można zbadać w sposób ścisły. Całkowicie zrezygnowano z tematyki metafizycznej. Istniała też pewna niechęć w …