Sztuka oświecenia

W sztuce oświeceniowej dominowały styl rokoko i klasycystyczny, które następowały kolejno po sobie. Rokoko było stylem silnie związanym z tematyką miłosną. Klasycyzm natomiast nawiązywał do kultury antycznej czerpiąc z niej …

Polskie oświecenie

Polskie oświecenie było okresem rozwoju czasopiśmiennictwa publicystycznego. Tematem ich były aktualne wydarzenia, co sprawiło, że zyskały dużą popularność i ogromny krąg odbiorców. Tematy były poważne. Dotyczyły bowiem utraty niepodległości, więc …

Oświecenie ogółem

Oświecenie jest epoką dużych zmian gospodarczych, kulturowych, a przede wszystkim społecznych, jakie zaszły w XVIII-wiecznej Europie. Pierwszą istotną rzeczą było buntowanie się społeczeństwa wobec ówczesnego ustroju, a co za tym …

Literatura oświecenia

Wątpiono w wizję pełnego harmonii i ładu świata. Sądzono, iż niemożliwym jest istnienie uniwersalnej rzeczywistości, skoro każdy poznaje ją inaczej. Według empiryzmu bowiem, każdy człowiek poznaje rzeczywistość za pomocą zmysłów …

Gatunki literackie

W oświeceniu nastąpił gwałtowny rozwój literatury, a zatem również i gatunków literackich. Jednym z gatunków, który wręcz rozkwitł w epoce rozumu, jest biografia. Najwybitniejszym dziełem biograficznym oświecenia jest Żywot doktora …

Filozofia oświecenia

Wśród europejskich myślicieli wykluczając Diderota i Woltera, zasłynęli także Niemiec Immanuel Kant, Anglik John Locke oraz Jean- Jacques Rousseau. Immanuel Kant wyznawał poglądy nieco inne niż pozostali filozofowie oświecenia, dlatego …

Epoka oświecenia

Bardzo często oświecenie uważa się za wiek rozumu, jest to jeden z nurtów kulturalnych oraz okresów w historii europejskiej, którzy przypadać będzie na końcówkę wieku siedemnastego i trwać około stu …