Poezja metafizyczna

Poezja metafizyczna jest nurtem obecnym w baroku. Wprowadzono do liryki język związany z nauką, teologią i filozofią. Utwory te były swego rodzaju mieszanką religii, filozofii i erotyki. Nastrój tych wierszy …

Narodziny klasycyzmu

Klasycyzm jest prądem w sztuce i literaturze europejskiej. Powstał on w XVI wieku we Włoszech, natomiast rozwinął się we Francji w wieku XVII. Charakterystyczną cechą klasycyzmu są liczne nawiązania do …

Literatura baroku

Literatura baroku odzwierciedla problemy epoki. Reformacja zapoczątkowana w renesansie miała tragiczne skutki. W Zachodniej Europie toczyły się bowiem wojny religijne. Wskutek tego zwołano sobór trydencki i zaczął rozwijać się ruch …

Kultura ziemiańska

Gdyby porównać epokę baroku do jej poprzedniczki, jaką była epoka renesansu, okaże się, że jest ona całkowicie odmienna. Hasła przewodnie renesansu i idee państw Erazma z Rotterdamu i Andrzeja Frycza …

Kultura Dworska

Kultura Dworska jest jednym z dwóch głównych nurtów epoki baroku. Kwitła ona na dworach królów, książąt i magnatów. Reprezentantami polskiej literatury ówczesnej konwencji dworskiej byli wybitny pisarz Jan Andrzej Morsztyn …

Epika baroku

U schyłku panowania Zygmunta III Wazy, w Polsce nastąpił rozkwit literatury baroku, a tym samym i epiki. Ówczesna literatura nie była jednolita. Składały się na nią dwa nurty, a mianowicie …

Epoka baroku

Z całą pewnością barok jest jednym z bardziej charakterystycznych momentów kultury europy zachodniej i środkowej w okresie nowożytnym. Czas jego rozkwitu to przede wszystkim okres pomiędzy szesnastym, a osiemnastym wiekiem. …