Sztuka renesansu

Sztuka renesansu to liczna nawiązania i kontynuacje artystów starożytnej Grecji i Rzymu. Zaczęto inspirować się mitologią i naturą. Tworzono również portrety, a jednymi z najsłynniejszych są Mona Lisa i Dama …

Ogólnie o renesansie

Renesans jest epoką, która przypada na XV i XVI wiek. Narodził się we Włoszech, a następnie rozprzestrzenił w całej Europie Zachodniej, także w Polsce. Pojęcie renesansu zostało stworzone dopiero w …

Polski renesans

Zwiastuny renesansu pojawiły się w Polsce już w II połowie XV wieku. Tworzyli wtedy między innymi Jan Ostroróg, a także wybitny polski kronikarz Jan Długosz. Jednakże za rozkwit renesansu uważa …

Literatura renesansu

Literaturę renesansu otwiera zbiór stu noweli Giovanniego Boccaccio zatytułowany Dekameron. Tematyka nowel Boccacciego jest świecka, związana z dworem i arystokracją, zatem daleka od średniowiecznej tematyki religijnej. Ponadto Boccaccio jako pierwszy …

Gatunki literackie renesansu

W renesansie powstał gatunek literacki z rodzaju liryki zwany fraszką. Stworzył go polski pisarz Jan Kochanowski, który napisał między innymi fraszkę Na Lipe oraz Na zdrowie. Wcześniej forma ta istniała …

Filozofia renesansu

Filozofia renesansu jest filozofią człowieka, zatem największa rolę pełniła tu antropologia. Zdecydowanie dominującym nurtem światopoglądowym epoki renesansu jest humanizm.
Humanizm nie opierał się tylko na tym, że człowiek stał się …

Sztuka pozytywizmu

Sztuką pozytywizmu w pełni zawładnął impresjonizm. Impresjonizm był nurtem w malarstwie, który skupiał się przede wszystkim na ulotności chwili i nastroju. Treść obrazu traci znaczenie na rzecz sposobu, w jaki …

Ogólnie o pozytwizmie

Pojęcie pozytywizmu wiąże się niejako z panującą w Europie w XIX wieku filozofią pozytywną. Interesujące jest jednak to, że tylko w Polsce pozytywizm stanowił formację kulturową. Epoka ta przypada na …

Polski pozytywizm

Polski pozytywizm wiąże się z nowelistyką i powieściopisarstwem. Pisarze tworzący w pozytywizmie pisali przede wszystkim ku pokrzepieniu serc. Należy, bowiem pamiętać, że pozytywizm w Polsce przypada na okres pracy organicznej. …

Literatura pozytywizmu

W Europie, wyłączając oczywiście Polskę, literatura rozwijała się nie tyle, jako literatura pozytywizmu, lecz jak literatura po prostu XIX wieku. Biorcą pod uwagę pierwszą połowę wieku XIX należy wspomnieć o …