Saddam Husajn

Saddam Husajn – postać jednego z lepiej rozpoznawalnych współczesnych dyktatorów oraz tyranów, który swoją władzę w Iraku sprawował nieprzerwanie w latach 1979 aż do roku 2003. W roku 2003 miejsce …

Józef Stalin

Józef Stalin jest postacią bardzo dobrze znaną, nawet w czasach dzisiejszych, kiedy od jego śmierci minęło już prawie sześćdziesiąt lat. Nic dziwnego, obok Hitlera bowiem i kilku innych uważany jest …

Haile Selassie

Haile Selassie był ostatnim z etiopskich cesarzy, który swoje rządy sprawował w latach trzydziestych, następnie po kilku rocznej przerwie aż do roku 1974. Jego pełen tytuł w tłumaczeniu na język …

Fidel Castro

Fidel Castro urodził się w roku 1925, natomiast od roku 1959, do praktycznie ostatnich lat sprawował jednocześnie funkcję prezydenta oraz premiera republiki Kuby i funkcje pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Kuby. …

Znani dyktatorzy

Miano dyktatora funkcjonowało już w republice rzymskiej, miało wtedy jednak całkowicie inny wydźwięk i charakter. Oznaczało mianowicie urzędnika nadzwyczajnego, którego przyznawana była absolutna władza na okres maksymalnie sześciu miesięcy, co …

Adolf Hitler

Adolf Hitler jest jedną z lepiej znanych wszystkim postaci historycznych, której historia i czyny do dzisiaj budzą grozę wśród rzeszy ludzi. Hitler sprawując w Niemczech totalitarne rządy, obejmując najważniejsze państwowe …