I Wojna Światowa

Pierwsza wojna światowa jest dobrze znanym wszystkim konfliktem zbrojnym, który rozpoczął się w lipcu roku 1914 i zakończył dnia jedenastego listopada 1918, który jest zresztą szczególnym dla naszego kraju, gdyż …

Wojna secesyjna

Nazwa ta stosowana jest do określenia jeden z wojen domowych, która miała miejsce w latach od 61 do 65 w wieku dziewiętnastym na terenie USA, pomiędzy stanami, które wchodził w …

Stany Zjednoczone Ameryki

Pełna nazwa tego jednego z większych światowych mocarstw to Stany Zjednoczone Ameryki, często znane także pod angielskim skrótem USA. Ameryka jest państwem leżącym w Ameryce północnej, razem z graniczącą kanadą …

Rewolucja amerykańska

Termin rewolucji amerykańskiej będzie bezpośrednio powiązany z wydarzeniami oraz aspektami ideowymi. Ich ostateczny rezultat to oddzielenie się od korony brytyjskiej trzynastu kolonii oraz przekształcenie ich w nowy twór państwowy, czyli …

Konstytucja USA

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została uchwalona we wrześniu roku 1787 i ratyfikowana przez kolejne konwencje w każdym z trzynastu stanów gdzie miała obowiązywać. Moment jej wejścia w życie to początek …

Indianie

Indianie będą jednymi z najbardziej zróżnicowanych i najliczniejszych grup ludności tubylczej, czy też rdzennej, która zamieszkuje obecnie oba z kontynentów amerykańskich. Obejmuje między innymi setki ludów i plemion posiadających swój …

Historia USA

Historie terenów dzisiejszego USA przeważnie dzieli się na dwie grupy, na okres prekolumbijski, czyli przed przybyciem osadników na nowe ziemie oraz okres po tym właśnie już przebyciu. Zanim Ameryka północna …

Starożytna Grecja

Powstanie starożytnej Grecji datowane jest na dobre kilka tysięcy lat przed naszą erą, co rozpoczęło się od okresu kultury egejskiej oraz początków rolnictwa i osadnictwa. Późniejszy czas to podział ery …

Rewolucja przemysłowa

Mianem rewolucji przemysłowej określać będziemy przemiany o podłożu społecznym, ekonomicznym oraz polityczny, który początek miał miejsce na przełomie wieku osiemnastego oraz dziewiętnastego w Anglii i był powiązany z przejściem produkcji …

Rewolucja francuska

Rewolucja francuska jest okresem w francuskiej historii, w którym doszło do głębokich zmian o znaczeniu politycznym oraz społecznym i jednocześnie do obalenia rządzącej od dłuższego czasu dynastii Burbonów. Za jej …